Tak

Tak

Taket, som er den høyeste delen på bygningen må tåle mange eksterne faktorer og vær. I dag er det lagt vekt i tillegg på løsninger for å matche bygningens arkitektoniske karakter. Tidligere bruktes halm, takspon eller skifer som kan brukes også i dag, men dette avhenger av objektets karakter. I de fleste bygninger er det lagt vekt på moderne, lette og holdbare løsninger som holder i mange års bruk uavhengig av ytre faktorer som de er utsatt for. Moderne materialer tilbyr også svært estetiske løsninger og bred fargespekteret, slik at selv de mest krevende kundene kan finne tilfredsstillende løsninger. Takets utforming og valg av materialer er også avhengig av lokalt klima og stilen og arkitekturen i objektet som skal fullbyrdes med en passende tak.

Les videre http://www.balex.eu/no/